Executive Body

Statement of RKBS Pune Body Members Details

No Name of Members Contact Number Responsibility
1 Deepak Kr.Das 9822495256 President
2 Rajiv Ratan Ghosh 9657663709 Vice President
3 Anjani Das 9049558304 Vice President
4 Parth sarthi Sinha 9860427174 Secretary
5 Sujesh kr. Sinha 8448834043 Jt. Secretary
6 Anurag Kumar 8902000432 Treasurer
7 Ohmnath Das 8668617764 Executive Body Members
8 Rupesh Kr.Das 8149143610 Executive Body Members
9 Prashant Shekhar Ghosh 7276782424 Executive Body Members
10 Amit Ghosh 8600022916 Executive Body Members
11 Manish Ranjan Ghosh 9975492475 Executive Body Members
12 Sachidanand Ghosh 9860991271 Executive Body Members
13 Himanshu Das 7304560064 Executive Body Members
14 Rakesh Ghosh 9555447681 Executive Body Members
15 Piyush Dutta 7875330022 Executive Body Members
16 Sanket Ghosh 9970965888 Executive Body Members
17 Swatesh Kumar 99701958T7 Executive Body Members
18 vinita Sinha 8408974709 Executive Body Members
19 Priyagana Das 9511600951 Executive Body Members
20 Meenakshi Sinha 8329601577 Executive Body Members

Statement of RKBS Pune Members Details as on 02.10.2022

SL Name of Members Contact Number Location
1 Deepak Kr.Das 9822495256 Wakad
2 R.R.Ghosh 9657663709 Pisholi
3 Himanshu Das 7304560064 Pisholi
4 Shashank kr.Ghosh 9422539325 Visrantwadi
5 Sujesh Kr.Sinha 8448834043 Aundh
6 P.S.SINHA 9860427174 Chandannagar
7 Ohmnath Das 8668617764 Lohegaon
8 Anjani Das 9049558304 khapoli
9 Rajesh kr.Das 9225524030 Talegaon
10 Rupesh Kr.Das 8949143610 Visrantwadi
11 Santosh Kr.Sinha 9975380702 Lohegaon
12 Sanjeev Sinha 9503050537 Pimplesoudagar
13 Prashant Shekhar Ghosh 7276782424 Handewadi
14 Amit Ghosh 8600022916 Moshi
15 Manish Ranjan Ghosh 9975492475 khapoli
16 Ajay Ghosh 8698623981 khapoli
17 Dayanand Bharti 9503113003 khapoli
18 Rohit kr.Das 9561003470 khapoli
19 Deepak Kr.Das 7709837925 khapoli
20 Mrs.Ghosh 9545866175 khapoli
21 S.N.Ghosh 9860991271 khouthrud
22 P.K.Mitra 8709888306 pimpri
23 Himanshu Dutta 8208940416 Lohegaon
24 Rakesh Ghosh 9555447681 Magarpatta
25 Rojan Ghosh 9371205632 Pisholi
26 Ashish kr.Mitra 9822798326 Pimplegourav
27 Ashish Mitra 7030600073 Visrantwadi
28 A.k.Sinha 9822141772 pimpri
29 Abhijeet Kr 9953099703 Hingewadi
30 Amresh Ghosh 9665924108 chakan
31 Anurag kumar 8902000432 Aundh
32 Ashwini Sinha 7488680657 chinchwad
33 Avijeet Ghosh 9711360983 Hadapsar
34 Avitesh kumar 9370627992 pashan
35 Swatesh kumar 9970195877 Visrantwadi
36 Uttam Sinha 9822654694 Vadgaonsheri
37 Gautam Sinha 9890440594 Hingewadi
38 Indrajeet Kr.Roushan 7030791069 Dehuroad
39 Jay Sinha 7875251666 Magarpatta
40 Sanjeev Kumar 9881721460 Bhagoli
41 L.K.Das 8429552777 Aundh
42 Anubhav kr.Sinha 8087842626 Wakad
43 Namit Ghosh 9642236265 Bhagoli
44 Nand kr.Verma 9096691869 Visrantwadi
45 Navendu Ghosh 9867205230 Magarpatta
46 Neha Natasha 8390300735 Pimplesoudagar
47 Neha Sinha 9028741877 Visrantwadi
48 Nilesh Ghosh 9931866129 Bhagoli
49 Piyush Dutta 7875330022 Lohegaon
50 Piyush Ghosh 9665994515 Aundh
51 Piyush Sinha 9975710054 Aundh
52 Prashant Shekhar 8051442857 Talegaon
53 Mrs Punam 8235016340 Lohegaon
54 Rajesh Kumar 9673002545 Hadapsar
55 Rajesh Sinha 8929606097 Bhagoli
56 Rajeev Kumar 7276724555 Rawet
57 Rohit kr Sinha 9420049585 katraj
58 Sailesh kr Ghosh 8085069195 vimannagar
59 Sanat Kumar 9789989728 chinchwad
60 Sanddep Kr. Das 9970462165 chinchwad
61 Sarwan Kr.Das 9518341495 Lohegaon
62 Sourav Kr. Ghosh 9975683800 Pisholi
63 Vaibhav Ranjan Ghosh 7776845051 Bhagoli
64 Gourav Sinha 7507051234 poonawala
65 Devmalya Sarkar 7578003616 mundhwa
66 Namit Ghosh 9642236265 Bhagoli
67 Nishant Kr. Sinha 9867435123 salunkevihar
68 Manish Ghosh 9766126356 Moshi
69 Sourav Sinha 9923361980 Hingewadi
70 Prarthana Sinha 8796276366 Akurdi
71 koushal kumar Ghosh 8253839812 Talegaon
72 Rana Dutt 9665816961 Bavdhan
73 Sumit Ranjan Sinha 9889878576 Panvel
74 Vineet Sinha 9158368904 Pimplesoudagar
75 Manas kr.Das 7888048061 Raikarnagar
76 Abhinav Aditya 9011029055 Bhagoli
77 Satyajeet Ghosh 9130871765 Akurdi
78 Prassant Kumar 9820233720 Mumbai
79 Nitin Ranjan Dutta 9650039158 Kalyaninagar